Znajdź nas na

Zapraszamy na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy "Technik usług kosmetycznych"

Uczestnicy kursu zdobędą cenne kwalifikacje do wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej; będą mogli udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Zostaną solidnie przygotowani do podjęcia pracy w salonach kosmetycznych, studiach stylizacji i wizażu, salonach odnowy biologicznej lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Pin It

Zapraszamy na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy "Technik rachunkowości"

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę teoretyczną połączoną z umiejętnościami praktycznymi - kwalifikacje do podjęcia pracy w działach księgowych i biurach rachunkowych, a także w urzędach skarbowych czy samorządach terytorialnych.

Pin It

Zapraszamy na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy "Technik ochrony fizycznej osób i mienia"

Uczestnicy kursu zdobędą cenne kwalifikacje do podjęcia pracy w zawodzie technika ochrony mienia w agencjach ochrony, bankach, urzędach publicznych i innych instytucjach, gdzie niezbędna jest ochrona. Nabędą umiejętności sprawnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. 

Pin It

Zapraszamy na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy "Technik logistyk"

Logistyka to kierunek będący kluczową dziedziną gospodarki, który obejmuje m.in. obszar zarządzania, minimalizowanie kosztów działalności np. spedycyjnej czy zapewnienie wystarczającego poziomu obsługi klienta. Uczestnicy kursu zdobędą cenne umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych. 

Pin It

Zapraszamy na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy "Florysta"

Uczestnicy kursu zdobędą cenne kwalifikacje do podjęcia pracy w zawodzie florysta w kwiaciarniach, firmach organizujących wystroje wnętrz i salonach florystycznych. Ponadto nabędą umiejętności sprawnego poruszania się na rynku florystycznym
oraz zostaną przygotowani do podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług florystycznych.

Pin It

Zapraszamy na bezpłatny kurs "Asystent osoby niepełnosprawnej"

Uczestnicy kursu zdobędą cenne kwalifikacje do udzielania porad oraz pomocy dotyczącej zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, a także pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej. Wykwalifikowany asystent osoby niepełnosprawnej
może podjąć prace w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych. 

Pin It

Zapraszamy na bezpłatny kurs "Technik archiwista"

Uczestnicy kursu zdobędą kwalifikacje do podjęcia pracy w archiwach państwowych, zakładowych, urzędach i instytucjach, gdzie będą zajmowali się gromadzeniem dokumentacji, jej klasyfikowaniem, opisywaniem i zabezpieczaniem.

Pin It

Zapraszamy na bezpłatny kurs "Technik administracji"

Uczestnicy kursu zdobędą cenne kwalifikacje do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach. Ponadto zostaną przygotowani do podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Pin It